martes, 15 de septiembre de 2009

Recientemente nos ha llegado esta información sobre cursos de formación:

Formación teórico-practica

Profundizando en los sistemas de evaluación: construcción de indicadores y líneas de base

Bloque 1: En proyectos de Cooperación Internacional
KALIDADEA (Acompañamiento, Calidad y Desarrollo)
Días: 28, 29 y 30 de septiembre de 10:30 a 13:30
Lugar: Centro Municipal de Deusto. Avenida Lehendakari Aguirre, 42. Bilbao

Bloque 2: En proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo
Días: 5, 6 y 7 de octubre de 10:30 a 13:30
Lugar: Centro Municipal de Deusto. Avenida Lehendakari Aguirre, 42. Bilbao

Inscripciones: 94 415 03 00 • bizkaia@ongdeuskadi.org

Cada persona puede apuntarse a un bloque o a los dos.
Se plantea un máximo de dos personas por ONGD, si sobran plazas se dará opción a más personas.
Organiza: Coordinadora ONGD Euskadi
Financian: Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao

Prestakuntza teoriko-praktikoa

Ebaluazio sistemetan sakonduz: adierazleak eta oinarrizko ildoak eraikitzea

1. Blokea: Nazioarteko Lankidetzako proiektuak
Kalidadea (Laguntza, Kalitatea eta Garapena)
Egunak: irailaren 28an, 29an eta 30ean, 10:30etik 13:30era
Lekua: Deustuko Udal Zentroa. Agirre Lehendakariaren etorbidea, 42. Bilbo

2. Blokea: Garapenerako Hezkuntza eta Sentsibilizazio proiektuak
Lankidetza eta Garapenerako Ekimenak
Egunak: urriaren 5, 6 eta 7an, 10:30etik 13:30era
Lekua: Deustuko Udal Zentroa. Agirre Lehendakariaren Etorbidea, 42. Bilbo

Izen-emateak: 94 415 03 00 • bizkaia@ongdeuskadi.org

Pertsona batek bloke batean edo bi bloketan eman dezake izena.
Gehienez ere bi pertsona joango dira GGKE bakoitzeko eta plaza librerik egonez gero, pertsona gehiagok parte
hartu ahal izango dute.

Antolatzailea: Euskadiko GGKEen Koordinakundea

Dirua-laguntzaileak: Bizkaiko Foru Aldundia
Bilboko Udala